Rozpočty školy:

  • Upravený rozpočet na rok 2020
  • Rozpočet na rok 2021 s střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023
  • 2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)